برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید
رسانه آموزشی

سخنرانی منتخب چهارمین ایران فارما فوروم

سخنرانی منتخب چهارمین ایران فارما فوروم

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مجموع کل امتیاز 0 از 0 رای

مرکز برگزار کننده: گروه روما
دبیر علمی: حمید رضا جعفری
گروه هدف: تمامی علاقه مندان
زبان ارائه: فارسی
ارزش ثبت نام (تومان): 20,000 تومان
تعداد ثبت نام کنندگان: 1 نفر
توضیحات:

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی