برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید
رسانه آموزشی

سخنرانی منتخب ردپا - واقع نگری

سخنرانی منتخب ردپا - واقع نگری

مجموع کل امتیاز 0 از 0 رای

مرکز برگزار کننده: گروه روما
دبیر علمی: حمید رضا جعفری
گروه هدف: تمامی علاقه مندان
زبان ارائه: فارسی
مدت زمان دوره: 30 دقیقه
ارزش ثبت نام (تومان): 20,000 تومان
تعداد ثبت نام کنندگان: 0 نفر
توضیحات:

دکتر امیرحسین تکیان، رییس و استادیار گروه بهداشت جهانی و سیاستهای عمومی و معاونت بین الملل دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران از"فراز و فرودهای سلامت عمومی در زمانه توسعه پایدار" سخن می گویند